Sedmi broj Novosti Univerziteta u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 06.04.2018. god.

  

 

NOVOSTI UNTZ
2018/7

 

 

 

U sedmom broju Novosti Univerziteta u Tuzli nudimo kompletan prikaz raspoloživih studijskih programa na koje se možete upisati na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2018/2019. godini.


Takođe, u ovom broju možete čitati o iskustvima studenata volontera koji su kroz volonterski rad stekli prijeko potrebna iskustva za tržište rada, te o zaključcima sa redovne sjednice Rektorske konferencije BiH održane krajem marta na Sveučilištu u Mostaru.

 


 

 

 

 

NOVOSTI UNIVERZITETA U TUZLI