Utisci studenata učesnika Međunarodne ljetne škole 2016


Smatram da je Ljetna škola bila izuzetno korisna za nas studente. Upoznali smo se sa načinom povođenja kvalitativnog istraživanja. Naravno, pet dana je bilo malo kako bi se obradila jedna takva tema, ali smatram da smo dobili dobru osnovu na koju dalje možemo nadograđivati svoja znanja. Najviše mi se dopalo to što smo dobili priliku da posjetimo određene institucije koje su vrlo značenje za naše područje rada. Moj cjelokupan dojam je uglavnom dobar i drago mi je da sam učestvovala na ljetnoj školi.


Mirela HusičićLjetna škola je nadmašila moja očekivanja, pružila mi je nova znanja u oblasti kvalitativnih istraživanja, nova poznanstva, kao i zbljižavanje sa kolegama sa mog odsjeka. Mislim da je pet dana bilo malo i da bi bilo lijepo da ubuduće traje duže jer je veliko znanje kod profesora koje se ne uspijeva prenijeti nama studentima za pet dana. Zahvalna i sretna što sam učestvovala i planiram također učestvovati i sljedećih godina kad god se bude organizovalo.


Emina JašarevićIskustvo koje sam stekla sa učešćem u Ljetnoj školi za mene je bilo efiksano i konstruktivno. Način rada koji smo provodili bio je timski, samim tim upoznali smo nove ljude, saznali nešto novo o transdisciplinarnim istraživanjem. Na početku sam očekivala da će biti dosadno s obzirom da je to nešto za nas novo, ali kako je vrijeme odmicalo bilo je sve zanimljivije. Zadovoljna sam što se tiče Ljetne škole jer smo imali jedan dan u prasku, stekli nova iskustva i nadam se da će ovakvih škola još biti. Zahvaljujemo se profesorima na pozivu za učešće.

 


AnonimnoPrvi put smo učestvovale u Ljetnoj školi i takvom načinu timskog rada. S obzirom na raznolikost i aktivnosti koje smo imali nosimo pozitivna iskustva. Zadovoljne smo konceptom rada, ali zalažemo se za to da se više uvodi praktičnih aktivnosti. Od velikog značaja nam je bila posjeta raznim institucijama koje se tiču naše struke. Voditelji programa su dosta doprinijeli uspješnoj realizaciji svih aktivnosti.


                                                                                                                             A.H.   L.S.Po mom mišljenju vrijeme održavanja Ljetne škole je bilo neprikladno iz razloga što je u to vrijeme bio i ispitni rok. Ja lično nisam rado otišla na ljetnu školu iz razloga što mi je oduzelo vremena predviđenog za učenje, a mislila sam i da mi neće biti toliko korisno. Međutim, kako je počela ljetna škola, kako su prolazili dani moje mišljenje se znatno promjenilo. Smatram da mi je bilo jako korisno jer sam usvojila neka nova znanja, upoznala mnogo ljudi i stekla nove prijatelje. Samo bih promjenila izlaganje profesora (određena izlaganja) da budu malo zanimljivija i nesuhoparna.


                                                                                                                         Arnela IbrahimovićIskustva koja sam stekao kroz Ljetnu školu su mi u mnogome pomogla da shvatim i razumijem kako se jedno kvalitativno istraživaje provodi. Nismo bili upoznati sa načinom provedbe ljetne škole i to bi mogao istaći kao jednu negativnost. Smatram da bi u slučaju mogućnosti Ljetna škola trebala postati neka univerzitetska tradicija. Jedini problem kada je u pitanju izvedba ljetne škole i maksimalnog zalaganja od strane studenata je vrijeme održavanja iste u terminima ispita.


                                                                                                                                     Anonimno


Osnovni problem projekta za studente socijalnog rada jeste slaba upućenost studenata prije početka samog projekta. Studenti su tek u toku projekta saznali šta se od njih očekuje te su se morali brzo prilagođavati. Projekat „Međunarodna ljetna škola“ bio je kvalitetan. Studenti su saznali dosta novih stvari.


                                                                                                                                  Anonimno Ljetna škola Univerziteta u Tuzli ispunila je moja očekivanja, jer osim novih poznanstava stekla sam neka nova znanja i vještine te obogatila praksu i praktičan rad u obilascim a institucija. Smatram da bi ovaj program trebao biti više poznat među studentima kako bi svi imali priliku sudjelovati i naravno bilo bi dobro u nekoj daljoj budućnosti organizirati razmjena studenata.


                                                                                                                             Marina Š.Moje iskustvo tokom učešća u Ljetnoj školi je jako pozitivno. U oluji svih ispita ljetna škola je bila pravo „osvježenje“. Imala sam priliku da se družim sa kolegama sa drugih fakulteta i stekla mnoga poznanstva. Spoznala sam bitnost timskog rada, jer bez učešća svih rezultati ne bi bilo cjeloviti, nego doprinosi svakog člana je jako bita. Jedia zamjerka jeste što su učesnici, profesori koristili nama nepoznatu terminologiju.


                                                                                                                                      A.H.Ljetna škola je za mene jedno novo i posebno iskustvo. Program ljetne škole je jako dobro osmišljen i mi studenti smo mogli da pokažemo šta znamo. Za mene je to i najbitnije što je proizašlo iz toga, da mi studenti sami uz pomoć profesora izvršimo jedno istraživanje i rezultate iznesemo pred profesorima i predstvanika mnogih ustanova. Stekla sam nova prijateljstva, divne ljude upoznala i to je jako bitno za naš dalji rad, jer možda ćemo nekada opet surađivati. Jedina negativna stvar, ako tako mogu reći jeste, vrijeme održavanja ljetne škole, jer su ispiti bili u toku, a sve ostalo super.


                                                                                                                                            S.K.Iskustva sa Ljetne škole su mi lijepa, bilo je lijepo družiti se sa kolegama i profesorima. Smatram da smo dosta toga naučili. Što se tiče istraživačkog rada zadovoljna sam sa znanjem ili iskustvima koje su nam profesori prenjeli. Nadam se da ćemo i u budućnosti imati takva ili slična okupljanja i druženja.       

                                                      
                                Anonimno


Ljetnu školu očekivala sam kao nešto sasvim drugo, no pozitivno sam se iznenadila. Zajedno s profesorima radili smo u grupama, upotpunjavali tematske jedinici. Upoznali smo se sa studentima/kolegama s drugog fakulteta, upoznali smo se s profesorima na drugom fakultetu i zbližili s profesorima našeg kadra. To je bilo lijepo i korisno je što smo naučili vezano za istraživanje. Koristit će nam dalje u našem radu.


 AnonimnoLjetna škola mi je bila korisna, ali period u kojem se održavala učinio je to sve dosta napornim. Tema škole mi nije izazvala pretjeranu zainteresovanost, ali ukupni dojam na kraju je bio bolji od predviđenog.                  


AnonimnoOčekivala sam više znanja iz oblasti obrade podataka. U svakom slučaju zadovoljna sam naučenim. Drago mi je što sam imala prilika da radim na ovom projektu sa kolegama sa drugih fakulteta, ali i sa našim profesorima. Također smatram da su nam posjete institucijama mnogo pomogle da razumijemo tematiku.                                             
                                

   AnonimnoLjetna škola je bila jedno jako lijepo iskustvo, te će mi ostati u vrlo lijepom sjećanju. Drago mi je što sam bila dio te ekipe. Htjela bih pohvaliti organizaciju koja je zaista bla na zavidnom nivou. Zamjerka je jedino tbog neprilagođenog perioda održavanja škole. Hvala na prenesenom znanju i trudu.          

                                                                                                                 
AnonimnoJa imam pozitivno mišljenje o Ljetnoj školi, jedno dobro iskustvo, prikupljena nova znanja i  usvojena o interdisciplinarnim i transdisciplinarnim istraživanjima. Solidno osmišljen i realizovan projekt, dobro druženje. Upoznavanje novih lica, prijatelja itd. Sve u svemu trebalo bi ponoviti.


 AnonimnoLjetnu školu doživljavam kao novo, korisno iskustvo. Mislim da će mi poslužiti u daljem kako školovanju tako i u radu. Naučila sam o novim pojmovima, o trandisciplinarnim istraživanju koje mi je do tad bilo nepoznanica. Ono što mi nije svidjelo su duge prezentacije pojedinih profesora koje su bile dosta monotone.    

                            
                                                           AnonimnoProjekat je ostavio pozitivan uticaj to se odnosi prvenstveno na druženje, edukaciju, naš svakodnevan intezivan rad kako sa profesorima tako i drugim profesionalcima. U okviru projekta usmjereni smo na maloljetničku delinkvenciju, što je doprinijelo proširenju našeg znanja o tom socijalnom problemu, njegovom fenomenologijom što je značajno za našu profesiju. 


AnonimnoMoje viđenje ove Ljetne škole ogleda u jednom jako velikom iskustvu, koje će mi biti korisno u nastavku mog školovanja kao i u budućem poslu kojim se budem bavila. Upoznala sam jako puno kolega, profesora, ljudi iz zdravstva, nevladinih organizacija. Jedinu kritiku koji bih uputila jeste to što učesnici ove ljetne škole nisu bili dovoljno angažovani u rješavanju nekog problema.      

                                                                                                         
AnonimnoLjetna škola je program koji mi je pružio mnogo znanja u oblasti interdiscipliniranosti i transdiscipliniranosti. Mnogo poučnih stvari sam naučila tokom tog projekta, ali rastužujuća stvar je to da nas socijalnih pedagoga nigdje nema i da se za naše mjesto mora boriti svim silama i načinima. Obilazak određenim ustanovama je bio mnogo zanilmljiv i moglo se saznati mnogo toga, posebno što se tiče zanimanja i područja rada socijalnog pedagoga. Teorija, odnosno predavanja su bila mnogo suhoparna, ali i poučna.      

                                            
 AnonimnoLjetna škola je ispunila moja očekivanja, studenti su imali priliku da steknu nova saznanja o kvalitativnim istraživanjima. Neki predavači nisu ispunili moja očekivanja što se tiče samog izlaganja na ljetnoj školi. Termi same organizacije ljetne škole održavanja je loš iz razloga što u tom periodu počinju završni ispiti. U narednom periodu predlažem da se taj termin promjeni.
                                                                                                                                    

   Anonimno
 


Uzimanjem učešća u realizaciji ovog projekta proširio sam svoja znanja vezano za temu projekta! U organizaciskom smislu bilo je određenih propusta. Naime, redi se o nepoštovanju predviđenog palna i programa. Za pohvaliti je to što je studentima obezbijeđena naknada za prevoz koja predstavlja jedan vid satisfakcije.
                                                                                                                          

Kemal Kametović