Stručni savjetodavni odbor

 


Stručni savjetodavni odbor sastoji se od devet članova, predstavnika UNTZ, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i predstavnika direktora centara za socijalni rad

 


1.  dr.sc. Nijaz Karić van. prof., Filozofski fakultet, predsjednik stručnog savjetodavnog odbora


2. dr.sc. Snježana Marić van. prof., prorektorica za prorektor za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu, član,


3. Prof. Danijela Simić, ministrica u Ministarstvu  za rad socijalnu politiku i povratak,


4. Prof. dr. Elmir Čičkušić, red. prof., dekan Medicinskog fakulteta u Tuzli), član,


5. Prof.dr. Zamir Mrkonjić, van. prof., dekan Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, član,


6. dr.sc. Nihada Delibegović-Džanić, docent, dekan Filozofskog fakulteta, član,


7. Jasna Zečević, direktorica nevladine organizacije "Vive žene" Tuzla,


8. Dr. Azra Kurtić, docent Medicinskog fakulteta, član,


9. mr. Salih Omerović, direktor Centra za socijalni rad Sapna.