Saradnja CH i BH tima

 

ODRŽANA RADIONICA U OKVIRU SCOPES PROJEKTA "OSNIVANJE CENTRA ZA INTER I TRANDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA NA UNIVERZITETU U TUZLI"

 

PRIKAZ USPJEŠNE DUGOGODIŠNJE SARADNJE CH I BH TIMA

 

UTJECAJ RAZLIČITIH KONTEKSTA SOCIJALIZACIJE NA RAZVOJ MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE U POSTRATNOJ BOSNI I HERCEGOVINI (NAUČNA MONOGRAFIJA)

 

KNJIGA SAŽETAKA - KONFERENCIJA MALOLJETNIČKA DELIKVENCIJA - Dijalog, razmjena iskustava i znanja