Prezentacije studenata u okviru Međunarodne ljetne škole

 

 

Nakon sprovedenog istraživnja i obrade podataka u okviru Ljetnje škole studenti su prezentirali dobivene rezultate u formi PowerPoint prezentacija sa sledećim naslovima:1. ULOGA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA U PREVENCIJI MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE
Studenti autori: Husičić Mirela, Jašarević Emina, Dugonjić Selma, Čeliković Ermin, Kametović Kemal, Salihović Semina, Sinanović Emina, Šupuković Marina.

2. ULOGA CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE U SPREČAVANJU MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE
Studenti autori: Stanić Snježana, Kekić Hanka, Đukanović Marijana, Karić Selma, Hodžić Armina, Ivešić Ivona, Lazić Nevena, Prnjatović Nataša.

3. OBLICI TRETMANA KOJI SE SPROVODE U JU ODGOJNI CENTAR
Studenti autori: Zulić Samra, Ibrahimović Arnela, Bilajac Selma, Nakić Dajana, Mrđa Marija, Lugavić Lejla, Grahić Melisa, Brendić Marta.

4. PREVENTIVNI PROGRAMI I INTERVENCIJE U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD U CILJU SMANJENJA MALOLJETNIČKE DELIKVENCIJE
Studenti autori: Hasanović Amela, Nurikić Izet, Salihović Lejla, Begić Damir, Obšivač Karla, Biščić Mirnes, Islamović Nermina.

5. SISTEMI ZAŠTITE ZA ŽRTVE NASILJA U PORODICI NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA
Studenti autori: Arnautović Afredita, Hasanović Mirhad, Faćić Arnela, Faćić Fakiza, Fačić Hamida, Šehić Amina, Musić Jasmin, Imamović Samra, Mustafić Amra.