Održana Radionica CH i BiH tima

 

 

 

U periodu od 30.1.2016. do 02.12.2016. u okviru SCOPEs projekta održana je radionica BH i CH tima. Teme radionice su bile: Gdje stojimo sa Scopes projektom? Kakvo je stanje u svakom radnom paketu? Kako možemo napravit koncept elaborata? Članovi tima su na veoma kreativan način, uz nesebično zalaganje radili na postavljenim ciljevima, kako bi što uspješnije i uz pomoć CH tima napravili preduslove za formiranje istraživačkog centra.