Novosti / Aktuelnosti

  

Radni sastanak članova SCOPES projekta sa menadžmentom Univerziteta u Tuzli

 

Radni sastanak delegacije švicarskog Univerziteta iz Bazela i Univerziteta u Tuzli

 

Sumarni Izvještaj realiziranih aktivnosti Radne grupe za analizu postojećih modela centara za trans i interdisciplinarna istraživanja

 

Održana Radionica CH i BH tima

 

Završena Međunarodna Ljetna škola pod nazivom „Transdisciplinarna saradnja i kvalitativna istraživaja“

 

Radna atmosfera u okviru  MEDJUNARODNA LJETNA ŠKOLA - dan analize podataka

 

Održan radni sastanak Stručnog savjetodavnog odbora SCOPES projekta pod nazivom "Osnivanje Centra za inter i transdisciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli"

 

Otvorena Međunarodna Ljetna škola "Metode kvalitativnih istraživanja i trandisciplinarna saradnja"

 

Međunarodna ljetna škola „Metode kvalitativnih istraživanja i transdisciplinarna saradnja“ od 06. do 10. juna, 2016.

 

Na Univerzitetu u Tuzli potpisan je ugovor o početku SCOPES projekta