Međunarodna ljetna škola

 

 

Prezentacije nastavnika u okviru Međunarodne Ljetne škole

 

Prezentacije studenata u okviru Međunarodne Ljetne škole

 

Utisci studenata učesnika Međunarodne Ljetne škole 2016

 

Završena Međunarodna Ljetna škola pod nazivom „Transdisciplinarna saradnja i kvalitativna istraživaja“

 

Radna atmosfera u okviru  MEDJUNARODNA LJETNA ŠKOLA - dan analize podataka

 

Otvorena Međunarodna Ljetna škola "Metode kvalitativnih istraživanja i trandisciplinarna saradnja"

 

Poziv za učešće na Međunarodnoj ljetnoj školi pod nazivom: „Metode kvalitativnih istraživanja i transdisciplinarna saradnja“