Članovi projektnog tima

 

 


Prof. dr. med. sc. Esmina Avdibegović, Medicinski fakultet


Prof. dr. sc. Nijaz Karić, Filozofski fakultet


Prof. dr. sc. Hariz Šarić, Filozofski fakultet


Prof. dr. sc. Ranko Kovačević, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet


Doc. dr. sc. Meliha Bijedić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet


Doc.dr. Lejla Kuralić-Čišić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet


Doc.dr. med. Nermina Kravić, Medicinski fakultet


Doc.dr.Azra Kurtić, Medicinski fakultet


Doc. dr. Edin Muftić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet


Doc. dr. sc. Erna Lučić, Filozofski fakultet


Doc. dr. sc. Asim Pandžić, Filozofski fakultet


Dr. sc. Azem Poljić


Dr. sc. Suada Selimović, Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak


Mr. med.sci. Arnautović dr. Azra. Vive žene Tuzla


mr. sc. Nusreta Salić, Filozofski fakultet


Mr.sc. Jasna Zečević, Vive žene Tuzla


Mima Dahić, Vive žene Tuzla