OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU BILI SMJEŠTENI U PAVILJONU I STUDENTSKOG CENTRA

STUDENTSKI CENTAR UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 27.03.2020. god.
 
S obzirom da je naredbom Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona od 23.03.2020. godine izvršena mobilizacija Paviljona I Studentskog centra za potrebe smještaja građana Tuzlanskog kantona za koje se utvrdi da su pozitivni na koronavirus, zadužuju se studenti korisnici usluga Studentskog centra koji su bili smješteni u paviljonu I Studentskog centra da u što kraćem roku, a najkasnije do 31.03.2020. godine dođu i preuzmu vlastite stvari te oslobode sobe kako bi se u slučaju potrebe mogla realizirati spomenuta naredba Kantonalnog štaba civilne zaštite  Tuzlanskog kantona.Ukoliko studenti ne postupe u skladu sa zahtjevom i u roku navedenom u tački I ove odluke, direktor Studentskog centra će imenovati komisiju koja će izuzeti stvari iz soba te izvršiti njihov popis i odložiti u slobodne prostore Studentskog centra.U nastavku možete pogledati Odluku u cijelosti:ODLUKA O IZMJEŠTANJU STUDENATA SMJEŠTENIH U PAVILJONU I STUDENTSKOG CENTRA