Sastanak predstavnika Univerziteta u Tuzli sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta i Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 27.01.2017. god.

 

 

 

U četvrtak, 26.01.2017.godine u prostorijama rektorata Univerziteta u Tuzli održan je radni sastanak sa ministrom obrazovanja nauke kulture i sporta, mr.sc. Zlatanom Muratovićem i ministrom finansija, gosp. Jakubom Suljkanovićem i njihovim saradnicima.

 

 

 

 

Sastanku su prisustvovali članovi menadžmenta Univerziteta u Tuzli, rektor, prof.dr. Samir Nurić, prorektori prof.dr. Snježana Marić, prof.dr. Bahrudin Šarić i prof.dr. Naser Prljača, direktor za ekonomske poslove, gosp. Fuad Čergić sa saradnicima, kao i voditelji međunarodnih projekata koji se realizuju na Univerzitetu u Tuzli.

 

Sastanak je održan s ciljem iznalaženja rješenja za prethodno definirane probleme koji se tiču  realizacije međunarodih projekata.

 

Tokom sastanka vođena je diskusija u cilju iznalaženja konstruktivnih rješenja. Dogovorene su inicijative koje će biti upućene nadležnim institucijama Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona.

 

Na Univerzitetu u Tuzli trenutno se realizuje osam projekata u okviru Erasmus + programa, jedan u okviru FP7 i dva projekta u okviru SCOPES programa.