Sastanak menadžmenta Ekonomskog fakulteta sa predstavnicima Kantonalne privredne komore Tuzla

EKONOMSKI FAKULTET
Tuzla, 21.02.2020. god.Dana, 18.02.2020. godine  menadžment Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, na čelu s dekanom dr. sci. Meldinom Kokorović Jukan, upriličio je radni sastanak sa predstavnicima  Kantonalne  privredne komore Tuzla, na čelu sa predsjednikom mr. sci. Nedretom Kikanovićem, dipl.oec. Na sastanku je razgovarano o dosadašnjoj saradnji i budućim zajedničkim aktivnostima Kantonalne  privredne komore i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

 

 

 

Ovom prilikom dogovoreno je potpisivanje Ugovora o saradnji kao i Ugovora o obavljanu stručne prakse, kojim će studentima završnih godina Ekonomskog fakulteta biti omogućeno da prethodno stečena teorijska znanja upotpune i praktičnim radom. Sastanak je protekao u ugodnoj atmosferi, punoj međusobnog uvažavanja, uz jasno podcrtan zajednički cilj – da struka na najbolji mogući način, saradnjom i praktičnom primjenom znanja, omogući bolje uslove rada i učenja kako za privrednike tako i za studente našeg fakulteta.

 

Ovom prilikom istaknuta je i potreba za dodatnim informisanjem i eduakcijom poduzetnika sa područja Tuzlanskog kantona, ali i šireg područja, iz oblasti menadžmenta, marketinga i finansija, te je u skladu s tim dogovoreno da Ekonomski fakultet, u saradnji sa Kantonalnom privrednom komorom, organizira seminare iz navedenih oblasti. Tema sastanka bio je i novi nastavni plan i pogram na Ekonomskom fakultetu, oko čije izrade će Kantonalna privredna komora pružiti punu pomoć, a sve sa  ciljem da se studenti što bolje pripreme za potrebe savremenog tržišta.