OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 16.06.2017. godine

 O B J A V LJ U J E
da će mr.sc. Sabahudin Šarić, magistar socioloških nauka, dana 28.08.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Ideologija neofašizma i genocid – slučaj Bosne i Hercegovine»,

 

pred Komisijom u sastavu:1.dr.sc. Adib Đozić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Sociologija“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2.dr.sc. Zlatan Delić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Sociologija“,
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
3.dr.sc. Smail Čekić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Historija“,
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.