Saopštenje Privremenog Senata povodom dešavanja na Univerzitetu u Tuzli

PRIVREMENI SENAT UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 07.03.2017. god.

 

 

 

 

SAOPŠTENJE PRIVREMENOG SENATA

 

 

 

Na sjednici Senata održanoj 07.03.2017. godine, a  povodom dešavanja na Univerzitetu u Tuzli, Senat je donio slijedeće zaključke:

1. Senat Univerziteta u Tuzli pruža punu podršku Rektoru u realizaciji programa rada koji se bazira na vladavini prava, odnosno poštivanju Okvirnog Zakona o visokom obrazovanju BiH, Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Univerziteta.


2. Nedopustivo je miješanje bilo koje političke stranke ili političkog funkcionera u donošenje odluka organa Univerziteta.


3. Prijetnje i pritisci na Rektora Univerziteta Senat kvalifikuje kao grubo kršenje zakona. Senat se kategorički suprotstavlja svim pokušajima narušavnja autonomije Univerziteta.


4. Senat traži od nadležnih službi MUP-a i Tužilaštva da istraže sve okolnosti vezane za incident koji se desio na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu dana 05.03.2017. godine.


5. Senat traži od Etičkog komiteta Univerziteta u Tuzli da procesuira navedeni slučaj na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu, te u skladu sa Kodeksom nastavničke etike i svojim statutarnim nadležnostima, odgovornim  izrekne odgovarajuće mjere.


6. Senat Univerziteta u Tuzli poziva Osnivača Univerziteta u Tuzli da kroz konstruktivan dijalog, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, da doprinos za nesmetan dalji rad i razvoj Univerziteta u Tuzli.