SAOPĆENJE ZA JAVNOST

REKTORAT UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 06.03.2017. god.

 

 

 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 

 

Najoštrije osuđujemo incident koji se dogodio na sastanku u nedjelju 05.03.2017. godine u prostorijama Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a koji je samo posljedica i kulminacija višemjesečnih pritisaka od strane vladajućih struktura Tuzlanskog kantona na rektora Univerziteta u Tuzli – Prof. dr. Samira Nurića.


Spram odgovornih za ovaj incident bit će preduzete mjere u skladu sa aktima Univerziteta u Tuzli.


Očekujemo i od drugih institucija, prije svih MUP-a i Tužilaštva TK da će, u skladu sa svojim nadležnostima provesti odgovarajuće radnje i poduzeti sve u cilju zakonskog sankcioniranja protiv onih iz vladajućih stuktura koji su svojim djelovanjem doveli do ugrožavanja autonomije i ovakvih pojava na Univerzitetu u Tuzli.


Učinićemo sve da se ovaj incident ne odrazi na redovne funkcije Univerziteta, a posebno je važna uloga organa Univerziteta u Tuzli u cilju očuvanja sigurnosti studenata i zaposlenika, te neometanog odvijanja naučno-nastavnog procesa.


Bez obzira na motive, kao i to od koga dolaze, svi pokušaji ugrožavanja nesmetanog funkcioniranja, a posebno autonomije Univerziteta, neće biti tolerirani. Očekujemo od svih organa Univerziteta i akademske zajednice u cjelini da stanu u odbranu digniteta i akademskih principa i sloboda.