OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 12.01.2018. godine

 


O B J A V LJ U J E




da će mr. sc. Arijana Salkić, dana 15.02.2018. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 


„Teorijski i metodološki problem evaluacije kreditne sposobnosti preduzeća“

 

pred Komisijom u sastavu:



1. dr.sc. Sejfudin Zahirović, redovni profesor za užu naučnu oblast “Teorija odlučivanja” (ekv. “Kvantitativna ekonomija”),
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. dr.sc. Sead Omerhodžić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Finansije i finansijska politika“,
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
3. dr.sc. Emira Kozarević, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Finansije i finansijska politika“,
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.



Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.