OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 04.01.2017. godinaNa osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat UniverzitetaO B J A V L J U J E


 
Jasna Salihović, profesor biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom  „ Povezanost kliconoštva s Staphylococcus aureus između nastavnog osoblje i djece u vrtiću i srednjoj školi “


 
u petak 20.01.2017. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 14 sati
pred Komisijom u sastavu:1. Dr.sc. Rifet Terzić, redovni profesor
za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
2. Dr.sc. Fatima Numanović, redovni profesor, mentor i član
za nastavne predmete „Medicinska mikrobiologija imunologijom“i „Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom“
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član
3. Dr.sc. Amela Karić, docent
za  užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“
Prirodno-matematički  fakultet Univerziteta u Tuzli, član.
 Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sc. Amela Hercegovac, docent, uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematički  fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 


REZIME RADA


Staphylococcus aureus (S.aureus) je jedna od najučestalije izolovanih bakterija i uzročnik brojnih akutnih i hroničnih infekcija. Kolonizacija sluzokože nosa S.aureusom glavni je faktor rizika za razvoj infekcija ovim patogenom. Sojevi S. aureus rezistentni na meticilin ožnačeni su kao meticilin - rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA). Ovaj soj stafilokoka je značajni patogen, uzročnik bolničkih i vanbolničkih infekcija i epidemija. Cilj ovog istraživanja bio je utvrđivanje kolonizacije sluzokože grla i nosa sa S. aureus u populaciji zdrave školske djece i nastavnog osoblja i njihove osjetljivosti prema antibioticima. Istraživanjem je obuhvaćeno 19 zdravih odraslih osoba (nastavnog osoblja) starosti od 25 do 36 godina i  81zdrave djece predškolskog i školskog uzrasta od pet do 18 godina kod kojih su uzorkovani brisevi sluzokože grla i nosa. Test osjetljivosti svih S. aureus izolata je rađen na 11 antibiotika.Za ispitivanje osjetljivosti korištena je Kirby-Bauerdisk difuziona tehnika. U statističkoj obradi podataka korišteni su testovi značajnosti razlika: Mann– WhitneyU test, Z test i Pearsonov hi-kvadrat test. S.aureus je izolovan kod 13 ispitanika ili 15,4 %. Pozitivan nalaz brisa nosa dobijen je kod 33,3% djece iz vrtića  i 12,12% učenika srednje škole. Otpornost na penicilin pokazalo je 13/13 (100%) izolata. Osjetljivost S. aureus izolata prisutna je u visokom procentu prema ostalim testiranim antibioticima. Od ukupno 13 izolata, 11 (84,6%) izolata pokazalo je osjetljivost na Amoksicilin + klavulanska kiselina, Cefazolin, Cefuroksim, Cefoksitin, Cefotaksim. Najveći procenat osetljivosti ispitivanih izolata je prema Gentamicinu (100%), Eritromicinu (100%), Ciprofloksacinu (100%), Vankomicinu (100%), Rifampicinu (100%). Prevalencija MRSA sojeva u vrtiću iznosila je 0% (n=0), dok je postotak MRSA od 25% (n=2) izolovan iz zdrave školske djece starosti između 14 i 15 godina. Ovim istraživanjem utvrdili smo da je kliconoštvo saS. aureus u populaciji zdrave djece iz vrtića zastupljeno u većem procentu od učenika srednje škole, dok je kod učenika srednje škole bio zastupljen MRSA.