Poziv na predavanja povodom Dana planete Zemlje

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Tuzla, 03.04.2019. god.

 

 

P O Z I V N I C A

 

 

Povodom Dana planete Zemlje na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Prof.dr.sc. Esad Prohić sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Geološki odsjek, održat će predavanja na temu "Obrazovanje za budućnost - doprinosi novom kurikulumu kolegija znanosti o okolišu".

 

 

 

Iznimno veliki troškovi sanacije zagađenih dijelova okoliša, sve veća osjetljivost sustava i smanjenje kapaciteta sposobnosti samopročišćavanja sastavnica okoliša, te saznanje i dokazi da globalni problem okoliša utječu ne samo na globalna i regionalna, nego i na lokalna stanja i kvalitet okoliša, zahtijevaju i traže nove paradigme i silabuse obrazovanja o okolišu i to kako u obrazovnim programima, tako i u pristupu obrazovanju, posebno visokoškolskom.

 

 


Od pet glavnih principa na kojima se temelji moderni pristup gospodarenja okolišem, sve se više u posljednje vrijeme nameće “Princip opreza” (“Precautionary principle”) u svojem izričaju: “Ako sumnjaš, djeluj” (“If you have doubt, act”). Objašnjene i djelovanje u skladu s tim principom (ali, naravno i ostalih pet glavnih principa) postaju temelj modernog obrazovanja o okolišu.

 

 


Prof.dr.sc. Esad Prohić će se u predavanju osvrnuti na “Hemijske vremenske bombe” (“Chemical Time Bomb”) i “Sustave ranog upozorenja (“Early warning system”) koji se baziraju na mjerenju uspostavljenih indikatora zagađenja i parametara okoliša, te dijelove silabusa koji se odnose na “Etiku okoliša”, “Globalne problem okoliša”, “Ekonomjiu okoliša” i prirodoznanstveni pristup gospodarenju otpadom i cirkularnu ekonomiju.

 

 


Predavanja će se održati u četvrtak 18.04.2019. u 13 h u amfiteatru Rudarsko-geološko građevinskog fakulteta.