II Kongres geologa sa međunarodnim učešćem

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Tuzla, 15.05.2019. god.

 

 

 

U organizaciji Udruženja / Udruge geologa u Bosni i Hercegovini, II Kongres geologa sa međunarodnim učešćem održati  će se u periodu od 02. – 04. oktobra / listopada 2019. godine u hotelu „San“ u Laktašima .

Kongres će sadržavati knjigu Zbornika sažetaka radova i Zbornik radova u cjelini na DVD-u. Prezentacija radova može se izvršiti usmenim izlaganjem i posterom.

U okviru Kongresa se organizuje cjelodnevna ekskurzija za koju će biti štampan vodič. U toku ekskurzije će biti posjećena geološki značajna mjesta na relaciji Banja Laktaši-rudnik željezne rude Omarska kod Prijedora. Uz prijavu učešća na Kongresu neophodno se prijaviti za ekskurziju. Ekskurzija će se održati u petak, 4.10.2019. godine.

U sklopu Kongresa postoji mogućnost raznovrsnih poslovnih predstavljanja opreme i usluga. Vrste i oblik poslovnog predstavljanja ugovara se direktno sa Organizacionim odborom Kongresa.

 

Više informacija o II Kongresu geologa Bosne i Hercegovine možete dobiti ovdje.

 

Prijavni list za učešće na Kongresu

 

Prijavni list za kongresnu ekskurziju

 

Sve informacije u vezi Kongresa možete dobiti od kontakt osoba na telefon ili e-mail:


Branko Ivanković
Tel. ++ 387 65 527 720,
E-amil: ivankovic@ibis.ba


Prof.dr.sc. Ferid Skopljak
Tel. ++ 387 61 18 71 94,
E-mail: fskopljak@yahoo.com
E-mail: 2kongresgeologabih@gmail.com