Rezultati Konkursa za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini

Ured za pitanja NIR-a
Tel: 035 300 528
E-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 11.09.2019. god.

 
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je objavilo Rezultate Konkursa za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini koje možete preuzeti na stranici http://www.fmon.gov.ba/Konkurs/Index/151

ili ovdje.
 
Više informacija možete dobiti u Uredu za pitanja NIR-a (kancelarija br. 8 Rektorata Univerziteta u Tuzli, putem telefona: 035 300 528 ili e-maila: nir@untz.ba) .