OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 16.06.2017. godine


 


O B J A V LJ U J E
da će mr.sc. Nesib Rešidbegović, dipl.inž. građevinarstva, dana 14.07.2017. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Modeliranje eksploatacionog vijeka betonskih konstrukcija u industrijskim zonama»,

 

pred Komisijom u sastavu:1.dr.sc. Radomir Folić, professor emeritus za uže naučne oblasti „Konstrukcije u građevinarstvu“ i “Teorija konstrukcije”,
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, predsjednik;
2.dr.sc. Damir Zenunović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Građevinske konstrukcije“,
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član i mentor;
3.dr.sc. Merima Šahinagić-Isović, vanredni profesor za uže naučne oblasti „Građevinske konstrukcije“ i “Građevinski materijali”,
Građevinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, članOdbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.