Rektorica Univerziteta u Tuzli prof.dr. Nermina Hadžigrahić posjetila univerzitete u Indoneziji

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 08.11.2018. god.

 

 

 

Rektorica Univerziteta u Tuzli prof.dr. Nermina Hadžigrahić, sa predstavnicima univerziteta u Bosni i Hercegovini, posjetila je tri univerziteta u Indoneziji u periodu od 22. do 28. oktobra 2018. godine.

 

 

Rektorica Univerziteta u Tuzli prof.dr.Nermina Hadžigrahić  posjetila univerzitete u Indoneziji

 

 

Tom prilikom potpisani su Sporazumi o saradnji sa Univerzitetom Indonesia u Jakarti, Univerzitetom Achmad Yani u Bandungu i Univerzitetom Gen. Achmad Yani iz Yogykarte.


Saradnja će se ostvarivati u oblastima:


• Umrežavanja i međusobne razmjene nastavnika, istraživača, studenata i drugog osoblja u svrhu predavanja i razmjene iskustava;


• Zajedničkog učešća i apliciranja za sredstva namijenjena za obrazovanje, istraživanje i umjetničke aktivnosti;


• Zajedničkih obrazovnih aktivnosti, aktivnosti obuke i/ili istraživačke aktivnosti;


• Zajedničke organizacije konferencija, simpozija, kongresa, seminara, kurseva, ljetne škole, radionica i drugih oblika saradnje od zajedničkog interesa;


• Programa razmjene studenata;


• Ostalih aktivnosti od zajedničkog interesa.


Delegaciju univerziteta iz Bosne i Hercegovine činili su: prof.dr Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli, doc.dr sc. Harun Hodžić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, prof.dr sc. Veldin Ovčina, prorektor za finansije Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.


Posjeta univerzitetima u Indoneziji organizirana je od strane NJ. E, Amelije Achmad Yani, ambasadorice Indonezije u Bosni i Hercegovini.