Rektorica Univerziteta u Tuzli jednoglasno izabrana za predsjedavajuću Asocijacije balkanskih univerziteta (BUA)

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 19.04.2019. god.

 

 

 

 

 

Na sjednici Asocijacije balkanskih univerziteta (Balkan Universities Association-BUA), održanoj u četvrtak 18.04.2019.godine, čiji je domaćin bio Univerzitet u Thessalonikiju, Grčka, Rektorica Univerziteta u Tuzli dr.sc. Nermina Hadžigrahić, red.prof. jednoglasno je izabrana za predsjedavajuću ove Asocijacije na mandatni period 2020-2021. godine.

 


 

Univerzitet u Tuzli -  Rektorica Univerziteta u Tuzli jednoglasno izabrana za predsjedavajuću Asocijacije balkanskih univerziteta (BUA) (1)

 

 

 

Osnovni cilj Asocijacije balkanskih univerziteta (BUA), koja broji članstvo od 66 univerziteta, je utvrđivanje vodeće vizije budućnosti kroz univerzitete, biblioteke, istraživačke centre na Balkanu na bazi zajedničkih globalnih vrijednosti, uzimajući u obzir potrebe te formiranje naučne mreže u oblastima jezika, kulture, umjetnosti, historije, ekonomije, obrazovanja i sporta i ostvarivanje zajedničkih naučnih radova u ovim oblastima.

 

Više informacije o Asocijaciji balkanskih univerziteta na www.baunas.org.