Rektorat

 

 

prof dr nermina hadzigrahic
Rektor

 
Dr.sc. Nermina Hadžigrahić, redovni profesor
Redovni profesor na Medicinskom fakultetu
 Tel: + 387 (0) 35 300 500
Fax: + 387 (0) 35 300 547

 

prof.dr. bahrudin šarić, v.d. prorektor za nastavu

 Prorektor za nastavu i studentska pitanja 
 


Tel: + 387 (0) 35 300 506
Fax: + 387 (0) 35 300 531

 

prof.dr. bahrudin šarić, v.d. prorektor za nastavu

Prorektor za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

 

 
Tel: + 387 (0) 35 300 505
Fax: + 387 (0) 35 300 547

 

prof.dr. bahrudin šarić, v.d. prorektor za nastavu

Prorektor za naučno-istraživački rad

 


Tel: + 387 (0) 35 300 522
 


 

Generalni sekretar 

 
Jasmina Berbić, dipl. pravnik
 
Tel: + 387 (0) 35 300 502
Fax: + 387 (0) 35 300 547

 

prof.dr. bahrudin šarić, v.d. prorektor za nastavu

Direktor za ekonomske poslove

 
Fuad Čergić, MA ekonomije

Tel:  + 387 (0) 35 300 525
Fax: + 387 (0) 35 300 547
 


 

Šef kabineta rektora

 
Dževdeta Mujović-Mujkić
E-mail: dzevdeta.mujovic-mujkic@untz.ba
Tel: + 387 (0) 35 300 504
Mob: +387 (0) 61 895 737
Mob: +387 (0) 61 422 888
Fax: + 387 (0) 35 300 547