Registar studijskih programa Univerziteta u Tuzli

Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju
Tuzla, 26.09.2013. god.

 

  

U okviru TEMPUS projekta „Strategic Management of Higher Education Institutions Based on Integrated Quality Assurance System“ – SHEQA, Univerzitet u Tuzli je u saradnji sa 17 partnerskih institucija, među kojima su svi javni univerziteti u BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH te nekoliko ministarstava obrazovanja u BiH i EU partnera, implementirao aplikaciju Registar studijskih programa.

 

Registar studijskih programa je namijenjen kako studentima i nastavnicima Univerziteta u Tuzli tako i široj društvenoj zajednici, odnosno svim zainteresovanim osobama koje žele dobiti informacije o studijskim programima koji se izučavaju na Univerzitetu u Tuzli. Isti, osim podataka o studijskim programima i nastavnim planovima, sadrži i osnovne podatke o Univerzitetu u Tuzli, fakultetima/Akademiji, kao i o nastavnicima koji učestvuju u nastavnom procesu.

 

Javnom modulu Registra studijskih programa se može pristupiti putem linka RSP.

 

Baza podataka će se kontinuirano dopunjavati podacima o novim studijskim programima sva tri ciklusa studija te sa detaljima postojećih. Na ovaj način Univerzitet u Tuzli želi da podigne nivo informisanosti javnosti o svom radu te da pomogne i olakša svim zainteresovanima pronalaženje potrebnih informacija.

 
Kratko uputstvo za korištenje može se preuzeti na stranici Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli.