OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


 
da će kandidat Nermin Redžić, bachelor - inžinjer mašinstva braniti završni magistarski rad pod nazivom:


„Analiza procesa obrade kočionog diska izrađenog od sivog livenog gvožđa“,pred Komisijom u sastavu:1.Dr.sc. Emir Šarić, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Mašinski proizvodni inžinjering“
Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2.Dr.sc. Muhamed Mehmedović, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Mašinski proizvodni inžinjering“,
Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor-član;
3.Dr.sc. Samir Butković, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Mašinski proizvodni inžinjering“,
Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli,  član.Javna odbrana magistarskog rada, održat će se 26.05.2017.godine, u 10 sati  u sali Mašinskog  fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Pristup javnosti je slobodan.
Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

Izvršenim istraživanjima prema metodologiji planiranog eksperimenta, kandidat je kroz završni rad došao do više zaključaka i odredio nekoliko matematskih modela hrapavosti površine u zavisnosti od režima obrade, čija implementacija u praksi može dovesti do bolje kontrole procesa obrade. Uz to, dobijene eksperimentalne analize rezultuju efikasnijim iskorištenjem mašinskih resursa, kroz poznavanje karaktera i matematskih zakonitosti veličina snage, obrtnog momenta i jačine struje elektromotora alatne mašine.
Dobijenim rezultatima ekspeirmentalnog istraživanja, stiču se saznanja kojima se unapređuje proces obrade površine prstena trenja kočionih diskova, izrađenih od sivog livenog gvožđa, kombinovanim nosačem reznog alata, sa keramičkim reznim pločicama, Wiper rezne geometrije u kompaniji Prevent FAD d.d. Jelah-Tešanj.
Realizacijom istraživačkih aktivnosti i dobijenim rezultatima eksperimentalnog istraživanja, te zaključcima prezentovanim u završnom radu, kandidat je dokazao postavljene hipoteze završnog rada.