Realizirana prva grupna mobilnost studenata Tehnološkog fakulteta u okviru CEEPUS projekta „CIII-SI-0708-06-1819-Chemistry and Chemical Engineering“

TEHNOLOŠKI FAKLUTET
Tuzla, 07.06.2019. god.

U periodu od 29.05. do 31.05.2019. godine koordinator CEEPUS „CIII-SI-0708-06-1819-Chemistry and Chemical Engineering“ projekta na Tehnološkom fakultetu, Prof. Dr. Elvis Ahmetović, i deset studenata dodiplomskog studija Tehnološkog fakulteta su u okviru kraće CEEPUS mobilnosti boravili na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT) na Sveučilištu u Zagrebu.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Realizirana prva grupna mobilnost studenata Tehnološkog fakulteta u okviru CEEPUS projekta

 Organizacija i realizacija mobilnosti je izvršena u saradnji sa prof. dr. sc. Zvjezdanom Findrik Blažević, koja je koordinator istog CEEPUS projekta na FKIT-u.  Ovo je prva grupna mobilnost studenata Tehnološkog fakulteta u okviru CEEPUS programa te se nadamo da će se slične mobilnosti nastaviti i u budućnosti.

 

U toku boravka studenti su sudjelovali na redovnom kolegiju Ekoinženjerski laboratorij diplomskog studija Ekoinženjerstvo, s ciljem prisustvovanja studentskim izlaganjima zadataka projektnog tipa koje studenti izvode cijelu akademsku godinu (završne prezentacije) te su također sudjelovati u raspravi.


Pored navedenog, studenti su prisustvovali predavanju prof. dr. Elvisa Ahmetovića pod nazivom „Synthesis of evaporation systems using mathematical programming“ koje je održano u vijećnici FKIT-a u okviru predavanja Amaciz sekcije.


Studenti Tehnološkog fakulteta su na kolegiju Projektiranje, nositelja nositelja doc. dr. sc. Igora Dejanovića, prezentirati svoje seminarske radove (ukupno sedam radova), koje su pripremili pod mentorstvom prof. dr. Elvisa Ahmetovića. Nakon održanih prezentacija studenti FKIT-a su učestvovali u diskusiji.


Studenti su također sudjelovali na izbornom kolegiju Industrijske biotransformacije nositeljice prof. dr. sc. Zvjezdane Findrik Blažević i prof. dr. sc. Ane Vrsalović Presečki na kojem su slušali studentska izlaganja na zadane teme iz kolegija te sudjelovali u raspravi nakon svakog izlaganja.


U toku boravka posjećen je Zavod za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo i Zavod za mjerenja i automatsko vođenje procesa i laboratorije te su prof. dr. sc. Gordana Matijašić i prof. dr. sc. Nenad Bolf prezentirali opremu koja se nalazi u okviru laboratorija.


U toku je priprema dokumentacije u vezi aplikacije Sveučilištu u Zagrebu za dodjelu 2 ECTS kredita svim studentima Tehnološkog fakulteta koji su učestvovali u navedenoj CEEPUS mobilnosti za njihov angažman u vezi pripreme i prezentacije njihovih seminarskih radova i prisustvovanju predavanjima i izlaganjima radova.


Pored navedenih aktivnosti, iskorištena je prilika da se kolegama sa FKIT-a predstavi Univerzitet u Tuzli i Tehnološki fakultet, VI Međunarodni naučno-stručni simpozij "Okolišni potencijali, održivi razvoj i proizvodnja hrane-OPORPH 2019" koji će se održati 14. i 15. novembra 2019. godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli i Balkanijadu 2019. Najvjerovatnije će nekoliko kolega sa FKIT-a posjetiti Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli u novembru 2019. godine i učestvovati na simpoziju i obilježavanju 60 godina postojanja Tehnološkog fakulteta.


U toku boravka na FKIT-u, prof. dr. Elvis Ahmetović je razgovarao sa lokalnim CEEPUS koordinatorom i menadžmentom FKIT-a o mogućnostima proširivanja i jačanja naše saradnje u okviru CEEPUS i Erasmus+ programa. Kolege i studenti sa Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu su pozvani da iduće godine organiziraju sličnu CEEPUS mobilnost i posjete Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli. U toku je priprema Erasmus+ sporazuma o saradnji koji će omogućiti studentima svih ciklusa studija i kolegama Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu da učestvuju u Erasmus+ mobilnostima i time ojačaju međusobnu saradnju.