Raspored predavanja i vježbi ak. 2019/20. god.

 


RASPORED PREDAVANJA NA UNIVERZITETU U TUZLI PUTEM JAVNOG MODULA STUDENTSKOG SERVISA
Za prikaz, molimo pratite sljedeći
link.

 

 

 

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - zimski semestar

 

 

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - zimski semestar

 

 

 

EKONOMSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - ljetni semestar

 

 

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Elektrotehnika i računarstvo

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - zimski semestar

 

Tehnički odgoj i informatika

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - zimski semestar

 

 

 

FARMACEUTSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - zimski semestar

 

 

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - zimski semestar

 

 

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - zimski semestar

 

 

 

MAŠINSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - zimski semestar

 

 

 

MEDICINSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - zimski semestar - predklinička nastava

 

Opšti smjer
Raspored održavanja predavanja za ak. 2019/20. god. - zimski semestar-klinička nastava
Raspored održavanja vježbi za ak. 2019/20. god. - zimski semestar-klinička nastava

 

Odsjek zdravstvenih studija
Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - zimski semestar
Raspored održavanja vježbi za ak. 2019/20. god. - zimski semestar-klinička nastava

 

 

 

PRAVNI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - zimski semestar

 

 

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - zimski semestar

 

 

 

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - zimski semestar

 

 

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2019/20. god. - zimski semestar

 

 

 

 A R H I V A       2018/19     2017/18