Raspored predavanja i vježbi ak. 2018/19. god.

 


RASPORED PREDAVANJA NA UNIVERZITETU U TUZLI PUTEM JAVNOG MODULA STUDENTSKOG SERVISA
Za prikaz, molimo pratite sljedeći
link.

 

 

 

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2018/19. god. -ljetni semestar

 

 

 

EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2018/19. god. -ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2018/19. god. -zimski semestar

 

 

 

EKONOMSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2018/19. god. -zimski semestar

 

 

POSLOVNA ADMINISTRACIJA I VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2018/19. god. -zimski semestar

 

 

 

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2018/19. god. -zimski semestar

 

TEHNIČKI ODGOJ I INFORMATIKA

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2018/19. god. -zimski semestar

 

 

 

FARMACEUTSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2018/19. god. -zimski semestar

 

 

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2018/19. god. -ljetni semestar

 

 

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2018/19. god. -ljetni semestar

 

 

 

MAŠINSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2018/19. god. -ljetni semestar

 

 

 

MEDICINSKI FAKULTET

Opšti smjer
Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2018/19. god. -zimski semestar - klinička nastava

 

Odsjek zdravstvenih studija
Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2018/19. god. -zimski semestar - klinička nastava

 

 

ODSJEK ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2018/19. god.

 

 

 

PRAVNI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2018/19. god. -ljetni semestar

 

 

 

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2018/19. god. -ljetni semestar

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2018/19. god. -zimski semestar

 

 

 

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2018/19. god. -ljetni semestar

 

 

 

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2018/19. god. -ljetni semestar

 

 

 

 

 

 Raspored održavanja predavanja i vježbi za ak. 2017/18. god.