Radni sastanak ministra Muratovića sa predsjednikom Upravnog odbora i rektoricom Univerziteta u Tuzli

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 09.05.2017. god.

 

 

 

 

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta mr.sc. Zlatan Muratović, sa saradnicima u ponedeljak, 08.05.2017. godine je u Ministarstvu održao radni sastanak sa predsjednikom Upravnog odbora Antom Iljkićem, rektoricom Univerziteta u Tuzli prof. dr. sc. Zumretom Kušljugić, generalnim sekretarom Jasminom Berbić,  i direktorom za ekonomske poslove Fuadom Čergićem, na kojem su razgovarali o ostvarivanju planova i ciljeva rada, kao i aktuelnim temama koje trenutno opterećuju rad Univerziteta. Sastanak je bio fokusiran na upisnu politiku, a shodno nedavno održanoj tematskoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona posvećenoj obrazovanju. Zbog same kompleksnosti i značaja, a u cilju povezivanja upisne politike sa potrebama tržišta rada, neophodno je ovu problematiku posmatrati iz nekoliko različitih uglova, prije svega sa aspekta potreba tržišta rada, poslodavaca, društvene zajednice, učenika i njihovih roditelja, te škola i fakulteta.

 

 

 S tim u vezi, sagovornici su se složili da se potreba za tržištem rada nametne kao prioritetni faktor pri kreiranju plana upisa za visoko obrazovanje. Za ovakav pristup potrebna je proaktivnija uloga poslodavaca s jedne strane i mogućnost stimulisanja pojedinih zanimanja od strane ustanova obrazovanja s druge strane. Također, potrebno je upisnu politiku usmjeriti u cilju mobilnosti na tržištu rada, ali i prethodno definirati sami kontekst, odnosno da li se tržište rada posmatra na lokalnom, kantonalnom, državnom, regionalnom ili evropskom okviru.

Ministar Muratović istakao je da podržava svaki vid unapređenja kvalitete obrazovanja i rada Univerziteta u Tuzli:  “Podizanje kvaliteta na javnom univerzitetu, Ministarstvo podupire i svakako želimo da Univerzitet u Tuzli bude visoko plasiran na rang listama, da bude bolji, da našim studentima, omogućimo što bolji ambijent i klimu – za učenje, za sticanje znanja, za zdravu konkurenciju, za mobilnost i internacionalizaciju.”

 

  (untz.ba / monkstk.ba)