Radionice na temu "Priprema prijedloga projekata"

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
Tuzla, 14.03.2013.god.

 
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uz podršku Austrijske razvojne agencije, organizuje dvije radionice na temu "Priprema prijedloga projekata" .

Prva radionica će se održati u petak, 22.03.2013. godine, u Banjoj Luci u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci (II sprat - Univerzitetski grad, Bulevar Vojvode Petra Bojovića 1 A), sa početkom u 11:00 časova .

Druga radionica će se održati u petak, 29.03.2013. godine, u Sarajevu u zgradi Parlamentarne skupštine BiH - sala 1/1 (Trg BiH 1, Sarajevo), sa početkom u 11:00 časova.

Broj mjesta je ograničen, te će prednost imati ranije pristigle prijave.
Učesnici bi trebali donijeti laptop kako bi mogli raditi navedene vježbe.

Učesnici ne plaćaju kotizaciju.

Više informacija na:
-    Radionica Banja Luka (http://www.ncp.ba/ba/poziv-za-ucesce-na-radionici-za-fp7-priprema-prijedloga-projekata-banja-luka.aspx)
-    Radionica Sarajevo (http://www.ncp.ba/ba/poziv-za-ucesce-na-radionici-za-fp7-priprema-prijedloga-projekata-sarajevo.aspx )

Online registracija:
-    Radionica Banja Luka (http://www.ncp.ba/ba/registracija-banja-luka.aspx)
-    Radionica Sarajevo (http://ncp.ba/ba/registracija-sarajevo.aspx)

Za dodatna pitanja kontaktirajte Sektor za nauku i kulturu Ministarstva civilnih poslova BiH na broj telefona: 033/492-585 ili 033/492-551 ili Ured za pitanja NIR-a Univerziteta u Tuzli.