Smjernice za izradu samoevaluacijskog izvještaja visokoškoslih ustanova

 

         
 SMJERNICE ZA IZRADU SAMOEVALUACIJSKOG IZVJEŠTAJA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
 
 
 

SMJERNICE