Prvi u regiji - NOVI MASTER STUDIJ IZ METODIKE NJEMAČKOG JEZIKA

KABINET REKTORA
Tuzla, 13.09.2019. god.

 

 

 

 

(foto: arhiva)

 

 Na Univerzitetu u Tuzli ove akademske godine počinje novi master studij iz Metodike njemačkog jezika, prvi ovakve vrste u regiji. Univerzitet u Tuzli je ovaj projekat realizirao u saradnji sa Goethe-Institutom iz Sarajeva i Univerzitetom iz Jene (Njemačka) u okviru projekta Trilateralne saradnje koji je potpisan godinu dana ranije.

 

Nakon intenzivnih priprema, na Odsjeku za njemački jezik i književnost su spremni da započnu sa novim studijem u okviru kojega će polaznicima biti ponuđeni predmeti koje će Univerzitet u Tuzli izvoditi u bliskoj saradnji sa Goethe-Institutom i sa Univerzitetom u Jeni. Planirana su četiri predmeta koja će se izvoditi po programu DLL, čime će polaznici ovog studija dobiti priliku da na domaćoj instituciji steknu uvid u najnovija dostignuća i promjene u oblasti predavanja njemačkog jezika kao stranog. Mediji u nastavi, kulturološki pristup nastavi, prinicipi izvođenja moderne nastave njemačkog jezika – sve su to teme sa kojima će se susresti budući polaznici ovog master studija. Univerzitet u Jeni i Goethe-Institut pružaju podršku kako u sadržajnim, tako i u organizacijskim segmentima ovog studija. Univerzitet u Jeni je vodeći univerzitet u oblasti učenja njemačkog jezika kao stranog, dok Goethe-Institut širom svijeta aktivno djeluje u oblasti učenja njemačkog jezika, prateći i primjenjujući najnovija naučna i stručna dostignuća.

 

Ovo bi trebala biti samo prva faza šireg projekta u kojem partneri u budućnosti namjeravaju napraviti i dualnu diplomu koja bi bila priznata u Bosni i Hercegovini ali i u Njemačkoj. Upis na ovaj studij traje do kraja oktobra.