Prva globalna virtualna konferencija VG-CONF 2013

Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada
Tuzla, 11.03.2013. god.

 

 

Prva globalna virtualna konferencija
VG-CONF 2013
08.-12.04.2013.


www.gv-conference.com

 GV-conf za cilj ima povezati kreativne istraživače, predavače, konsultante, menadžere, poduzetnike i druge, u različitim poljima djelovanja. Virutalna konferencija pruža prilike za saradnju između učesnika širom svijeta koji na ovaj način mogu razmijeniti iskustva i znanja nastala kroz istraživanje gdje god se nalaze.
Organizatori konferencija pozivaju sve zainteresovane da predaju radove iz oblasti poslovanja, marketinga, ekonomije i ekonomike, prava, finansija i računovodstva, psohologije, sociologije i pedagogije, prirodnih nauka, medicine, veterine, elektrotehnike, elektronike, historije, umjetnosti, kulturologije, informatike, energije, građevine i arheologije.

Krajnji rok za registraciju i prijavu radova je 15. mart 2013. godine

Više informacija možete dobiti na info@gv-conference.com