Projekti za NIR

Poziv za podnošenje prijava na Program 5. Internog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2016. godini

 

Poništenje Programa 5. Internog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2016. godini

 

Rezultati Internog poziva Univerziteta u Tuzli za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH u 2016. godini – Program 2.: „Podrška naučnom usavršavanju na III ciklusu studija i doktoratu državljana BiH zaposlenih na Univerzitetu u Tuzli“

 

Rezultati Internog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH u 2016. godini  - Program 4.: „Podrška istraživanju od značaja za Federaciju“

 

Poziv za prijavu na Fulbright Visiting Scholar Program za akademsku 2017/2018. godinu

 

Stipendiranje za doktorske i postdoktorske studije i istraživačke projekte u Švicarskoj

 

K O N K U R S za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini

 

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U 2016. GODINI

 

Prvi poziv za projekte u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska - BiH - Crna Gora

 

J A V N I   K O N K U R S za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2016. godinu

 

J A V N I   K O N K U R S za dodjelu sredstava u okviru podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu

 

Rezultati  Konkursa za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2016. i 2017. godinu

 

Stipendije Coimbra Grupe za mlade istraživače

 

Program stipendiranja „Matsumae International Foundation“ za 2017.  godinu

 

Rezultati Internog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2015. godini

 

Konkurs za UNESCO/PHOSAGRO/IUPAC istraživačke grantove u oblasti zelene hemije

 

Stipendije za doktorske i postdoktorske studije i istraživačke projekte u Švicarskoj

 

Stipendije Canon fondacije za istraživače

 

Stipendije Marie Sklodowska Curie – otvoreni poziv za pojedinačne stipendije

 

Erasmus+ Facebook chat pod nazivom "Šta je plus u Erasmus+?"

 

Poziv za učešće na Osmoj Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja - SED 2015”

 

Stipendije Vlade Arapske Republike Egipat

 

UNESCO Hamdan bin Rashid Al-maktoum nagrada

 

Konkurs za UNESCO Kalinga nagradu za popularizaciju nauke za 2015. godinu

 

KONKURS – Naučna i tehnološka saradnja između BiH i Crne Gore za 2016. i 2017. godinu

 

KONKURS – Naučna i tehnološka saradnja između BiH i R Slovenije za 2016. i 2017. godinu

 

Akademski kalendar Inter University Center Dubrovnik za 2015. godinu

 

UNESCO/IUPAK/PhosAgro istraživački grant u oblasti zelene hemije

 

Mutsumai International Foundation stipendije za 2016. godinu

 

Stipendije Republike Austrije za ak. 2015/16. god.

 

Rezultati Konkursa za finansiranje/sufinansiranje NI i IR projekata u FBiH u 2014. godini

 

Obavijest za podnošenje prijava za Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2014. godini

 

K O N K U R S za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini

 

Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata opremanja Univerziteta u Tuzli od značaja za Federaciju u 2013. godini

 

Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2013. godini

 

Konkurs za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2014. i 2015. godinu

 

Javni poziv za podršku projektima iz oblasti visokog obrazovanja u okviru transfera za implementaciju Bolonjskog procesa

 

Grantovi za istraživače i naučne institucije u okviru „Programa naučne saradnje Švicarske sa zemljama Istočne Evrope“

 

J A V N I   K O N K U R S za „Sufinansiranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2013. godinu

 

JA V N I   K O N K U R S za dodjelu sredstava iz granta  „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda  EU- FP7“ za 2013. godinu

 

J A V N I   K O N K U R S za sufinansiranje projekata u oblasti „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2013.godinu

 

UNESCO - L'OREAL međunarodna stipendija za mlade žene-naučnice u oblasti prirodnih nauka za 2014. godinu

 

UNESCO – LOREAL: Poziv za nominacije za nagradu "Za žene u nauci" (For Women in Science) za 2014. godinu

 

Otvoren poziv za dodjelu stipendija za istraživanje na univerzitetima u Austriji

 

Konkurs – Naučna i tehnološka saradnja između BiH i R Slovenije za 2014. i 2015. godinu

 

Obavijest o programu stipendiranja Coimbra Group za mlade istraživače

 

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI NAUKE U 2012. GODINI

Poziv za prijavu projekata iz Evropske saradnje u oblasti nauke i tehnologije


REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI NAUKE U 2011. GODINI – DRUGI DIO

Objavljeno: 22.12.2011. god.


REZULTATI KONKURSA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2011. GODINI

Objavljeno: 09.12.2011.


Rezultati Konkursa za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2011. godini


NAUČNO-TEHNOLOŠKA SARADNJA IZMEĐU BiH I SLOVENIJE

 

 

Strana   1   2