Projekti za NIR akademska 2015/16

 

K O N K U R S za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini

 

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U 2016. GODINI

 

Prvi poziv za projekte u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska - BiH - Crna Gora

 

J A V N I   K O N K U R S za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2016. godinu

 

J A V N I   K O N K U R S za dodjelu sredstava u okviru podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu

 

Rezultati  Konkursa za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2016. i 2017. godinu

 

Stipendije Coimbra Grupe za mlade istraživače

 

Program stipendiranja „Matsumae International Foundation“ za 2017.  godinu

 

Rezultati Internog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2015. godini

 

Konkurs za UNESCO/PHOSAGRO/IUPAC istraživačke grantove u oblasti zelene hemije

 

Stipendije za doktorske i postdoktorske studije i istraživačke projekte u Švicarskoj

 

Stipendije Canon fondacije za istraživače

 

Stipendije Marie Sklodowska Curie – otvoreni poziv za pojedinačne stipendije

 

Erasmus+ Facebook chat pod nazivom "Šta je plus u Erasmus+?"

 

Poziv za učešće na Osmoj Međunarodnoj naučnoj konferenciji “Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja - SED 2015”

 

Stipendije Vlade Arapske Republike Egipat

 

UNESCO Hamdan bin Rashid Al-maktoum nagrada

 

Konkurs za UNESCO Kalinga nagradu za popularizaciju nauke za 2015. godinu

 

KONKURS – Naučna i tehnološka saradnja između BiH i Crne Gore za 2016. i 2017. godinu

 

KONKURS – Naučna i tehnološka saradnja između BiH i R Slovenije za 2016. i 2017. godinu

 

Akademski kalendar Inter University Center Dubrovnik za 2015. godinu

 

UNESCO/IUPAK/PhosAgro istraživački grant u oblasti zelene hemije

 

Mutsumai International Foundation stipendije za 2016. godinu

 

Stipendije Republike Austrije za ak. 2015/16. god.

 

Rezultati Konkursa za finansiranje/sufinansiranje NI i IR projekata u FBiH u 2014. godini

 

 

A R H I V A      2018/19      2017/18      2016/17      2015/16     2014/15-...