Projekti za NIR akademska 2014/15 - ...

 

Obavijest za podnošenje prijava za Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2014. godini

 

K O N K U R S za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini

 

Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata opremanja Univerziteta u Tuzli od značaja za Federaciju u 2013. godini

 

Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2013. godini

 

Konkurs za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2014. i 2015. godinu

 

Javni poziv za podršku projektima iz oblasti visokog obrazovanja u okviru transfera za implementaciju Bolonjskog procesa

 

Grantovi za istraživače i naučne institucije u okviru „Programa naučne saradnje Švicarske sa zemljama Istočne Evrope“

 

J A V N I   K O N K U R S za „Sufinansiranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2013. godinu

 

JA V N I   K O N K U R S za dodjelu sredstava iz granta  „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda  EU- FP7“ za 2013. godinu

 

J A V N I   K O N K U R S za sufinansiranje projekata u oblasti „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2013.godinu

 

UNESCO - L'OREAL međunarodna stipendija za mlade žene-naučnice u oblasti prirodnih nauka za 2014. godinu

 

UNESCO – LOREAL: Poziv za nominacije za nagradu "Za žene u nauci" (For Women in Science) za 2014. godinu

 

Otvoren poziv za dodjelu stipendija za istraživanje na univerzitetima u Austriji

 

Konkurs – Naučna i tehnološka saradnja između BiH i R Slovenije za 2014. i 2015. godinu

 

Obavijest o programu stipendiranja Coimbra Group za mlade istraživače

 

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI NAUKE U 2012. GODINI

Poziv za prijavu projekata iz Evropske saradnje u oblasti nauke i tehnologije


REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI NAUKE U 2011. GODINI – DRUGI DIO

Objavljeno: 22.12.2011. god.


REZULTATI KONKURSA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2011. GODINI

Objavljeno: 09.12.2011.


Rezultati Konkursa za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2011. godini


NAUČNO-TEHNOLOŠKA SARADNJA IZMEĐU BiH I SLOVENIJE

 

 

A R H I V A      2018/19      2017/18      2016/17      2015/16     2014/15-...