Projekti za NIR

 

Pravilnik o postupku pozajmljivanja vlastitih prihoda za realizaciju  projekata finansiranih iz sredstava instrumenta pretpristupne pomoći - IPA u okviru naučnoistraživačkog rada fakulteta/ADU
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.10.2018. god.

 

Međunarodni filološki forum za mlade naučnike u Sofiji, Bugarska

 

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/ SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE U 2018. GODINI

 

Konkurs UNESCO/ Japan za dodjelu stipendija mladim istraživačim

 

Erasmus + međunarodna sedmica za istraživače i akademsko osoblje u Granadi, Španija

 

L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards 2019 edition Physical Sciences, Mathematics and Computer Science

 

2018 Danube: Future Interdisciplinary School (DIS)

 

Program stipendiranja post-doktorskog istraživanja u okviru programa Marie Sklodowska-Curie (H2020)

 

Poziv za apliciranje na Leibniz-ScienceCampus "Eastern Europe - Global Area" (EEGA)

 

Hubert H. Humphrey Fellowship program stipendiranja Američke vlade za akademsku 2019/20. godinu

 

Ignaz L. Lieben Award

 

Poziv za nominacije za Dunavsku nagradu za mlade istraživače za 2018. godinu (Danubius Young Scientist Award 2018)

 

Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini

 

Poziv za prijavu na stipendiju ''Go Styria'' za akademsku  2018/2019. godinu na Univerzitetu u Gracu, Austrija

 

avu projekata za 9. Međunarodnu konferenciju SBF 2018.

 

Poziv za nominaciju za UNESCO - Japan nagradu u oblasti Obrazovanje za održivi razvoj 2018 (Education for Sustainable Development 2018)

 

Kursevi njemačkog jezika, Bavarska

 

Horizon 2020

 

The Krzysztof Skubiszewski Scholarship and Research Grant 2018

 

Međunarodna ljetna škola na Tehničkom Univerzitetu u Rigi, Latvija

 

Program stipendiranja istrazivackih studija "The Matsumae International Foundation" za 2019. godinu

 

UNESCO - Konkurs za UNESCO/PhosAgro/IUPAC istraživačke grantove u oblasti zelene hemije za 2018. godinu

 

Međunarodna nagrada Katara za dijalog civilizacija 2017/2018. godine

 

Tehnička saradnja izmedu Bosne i Hercegovine i Japana u fiskalnoj japanskoj 2018. godini (od aprila 2018. do marta 2019. godine)

 

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FBIH U 2017. GODINI

 

Poziv za prijavu na stipendiju Hubert H. Humphrey programa razmjene za akademsku 2017/2018. godinu

 

Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini

 

Poziv za prijavu na stipendiju ''Go Styria'' za zimski semestar 2017/2018.godine na Univerzitetu u Gracu, Austrija

 

Drugi poziv za učešće na ''1.Međunarodnoj konferenciji o primjenjenoj nauci, inžinjeringu i matematici''

 

Poziv za prijavu radova za časopis ''Problems of Education in the 21st Century'' (PEC 2017)

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Mehmet Akif Ersoy univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Bülent Ecevit univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Yildiz Tehničkog  univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za  apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Çanakkale Onsekiz Mart univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Ondokuz Mayis univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Akdeniz univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

 

Međunarodna konferencija o matematičkim metodama i kompjuterskim tehnikama u oblasti nauke i inžinjeringa

 

Međunarodna konferencija o upravljanju, umjetnoj inteligenciji, robotici i optimizaciji – ICCAIRO 2017

 

 

 

Strana   1   2