Projekti

 

Rezultati Internog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2015. godini

 

Grantovi za istraživače i naučne institucije u okviru „Programa naučne saradnje Švicarske sa zemljama Istočne Evrope“

 

J A V N I   K O N K U R S za „Sufinansiranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2013. godinu

 

JA V N I   K O N K U R S za dodjelu sredstava iz granta  „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda  EU- FP7“ za 2013. godinu

 

J A V N I   K O N K U R S za sufinansiranje projekata u oblasti „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2013.godinu

 

Novi pozivi za prijavu prijedloga projekata – FP 7 PEOPLE