PROGRAM STIPENDIRANJA POST-DOKTORSKOG ISTRAŽIVANJA U OKVIRU PROGRAMA MARIE SKLODOWSKA-CURIE

Ured za NIR
E-mail:nir@untz.ba
Tel/fax: 035/300 528
Tuzla, 28.05.2018.godine
 PROGRAM STIPENDIRANJA POST-DOKTORSKOG ISTRAŽIVANJA U OKVIRU PROGRAMA MARIE SKLODOWSKA-CURIE (H2020)


Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za program stipendiranja post-doktorskog istraživanja u okviru programa Marie Sklodowska-Curie (H2020). Program stipendiranja je namijenjen istraživačima koji žele obaviti post-doktorsko istraživanje na Univerzitetu u Jaenu, Španija.


Cilj individualnih stipendija je jačanje kreativnog i inovativnog  potencijala iskusnog istraživača kroz rad na istraživačkim projektima kroz međunarodnu i međusektorsku mobilnost.
Svi zainteresovani istraživači trebaju kontaktirati supervizora-istraživača na Univerzitetu u Jaenu sa kojim će utvrditi zajedničko područje istraživanja. Listu mogućih supervizora dostavljamo u prilogu. 


Rok za prijavu je 12. septembar 2018. godine.


Više informacije o uslovima, načinu prijave kao i obrazac za prijavu možete pronaći na sljedećoj web stranici:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
 ili putem e-mail adrese: ofipi@ujaen.es.

 

 

 

LISTA