Program poljskih studija za studente dodiplomskog studija na Univerzitetu u Opolu,Poljska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 25.12.2017.godine
 

 

Obavještavamo Vas da je Univerzitet u Opolu, Poljska objavio program poljskih studija za studente dodiplomskog studija za ljetni semestar akademske 2017/2018.godine.Konkurs je otvoren za studente 1.ciklusa filoloških studija za usavršavanje engleskog i poljskog jezika.Školarina za strane studente iznosi 580 eura po semestru.

 


Registracija se vrši putem web stranicu: rekrutacja.uni.opole.pl.Više informacija o programu potražite na web stranicu:
http://hello.uni.opole.pl/polishstudies/