PROGRAM PODRŠKE DRUŠTVENIM ISTRAŽIVANJIMA U REGIJI ZA 2014.-2016. GOD.

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 27.12.2013. god.Na stranici NCP sistema BiH objavljen je poziv za prijave u okviru Programa podrške društvenim istraživanjima u regiji za 2014.-2016. godina.

Program podrške društvenim istraživanjima u regiji (Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans – RRPP) je program koji implementira Univerzitet u Fribourgu, Švicarska, uz podršku Švicarske agencije za saradnju i razvoj (SDC). Cilj Programa je jačanje i izgradnja održivih istraživačkih kapaciteta iz oblasti društvenih nauka od značaja za proces tranzicije u regionu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Kosovo, Crna Gora i Srbija). Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu je lokalna koordinacijska jedinica (LCU) Programa za Bosnu i Hercegovinu.
 
Menadžment Regionalnog programa podrške društvenim istraživanjima – RRPP (Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans) sa sjedištem na Univerzitetu u Friburgu, Švajcarska, objavljuje poziv za prijavu regionalnih istraživačkih projekata. Na poziv se mogu prijaviti institucije i istraživači sa zapadnog Balkana.
Prilikom prijave istraživačkih projekata neophodno je koristiti zvaničnu aplikacionu formu. Krajnji rok za prijave je 31. mart 2014. godine.

Vremenski okvir izbora projekata:
31. mart 2014. godine – rok za podnošenje prijava istraživačkih projekata
Maj 2014. godine – konačna odluka Upravnog odbora
Jun 2014. godine – potpisivanje ugovora i završni pregovori
Juli 2014. godine – početak odobrenih istraživačkih projekata


Dokumenti i aplikaciona forma vezani za ovaj poziv su dostupni na engleskom jeziku na:
http://www.rrpp-westernbalkans.net/en/research/Calls.html

O Programu
RRPP ima za cilj da podrži i promoviše istraživanja u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija).  Istraživanja u oblasti društvenih nauka doprinose razumijevanju posebnih potreba za reformama i pomažu u identifikovanju dugoročnih implikacija izbora određenih javnih politika. Istraživači kroz RRPP program dobijaju podršku putem istraživačkih grantova, metodoloških i tematskih treninga, kao i kroz priliku za regionalnu i međunarodnu razmjenu i umrežavanje. RRPP vodi i koordiniše Međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Evropu (Interfaculty Institute for Central and Eastern Europe (IICEE)) pri Univerzitetu u Friburgu (Švajcarska). Program u potpunosti finansira Švajcarska agencija za saradnju i razvoj (SDC), Federalno ministarstvo vanjskih poslova.  
 
U periodu 2008-2013.godina, kroz Program je podržano 50 istraživačkih projekata (26 regionalnih i 24 u pojedinačnim državama) u ukupnoj vrijednosti od 3.7 miliona švajcarskih franaka, a pod okvirnom temom "Političke, društvene i ekonomske promjene na Zapadnom Balkanu".