Produžen rok za prijavu u okviru programa mobilnosti SIGMA

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tel: 035 300 526
E-mail: international@untz.ba
Tuzla, 03.02.2014. god.

 

 

 
Krajnji rok za konkurisanje u programu Erasmus Mundus u okviru SIGMA projekta produžen je do 10. Februara 2014. godine.

Više o konkursu, pojašnjenja ciljnih grupa i uslove konkurisanja možete pronaći na linku:

http://portal.uw.edu.pl/en/web/sigma/Takođe se možete obratiti Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Univerziteta u Tuzli za detalje oko mogućnosti konkurisanja.