Procjena ugroženosti BiH od nesreća

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 19.06.2019. god.

 Univerzitet u Tuzli - Procjena ugroženosti BiH od nesreća

 

 


Prof.dr.sc. Nedim Suljić, član je Radne grupe za ažuriranje procjene od prirodnih i drugih nesreća u BiH, koju organizuje misija OSCE u BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH. Jedan je od četiri profesora sa Univerziteta u BiH, koji zajedno sa predstavnicima svih državnih i entitetskih ministarstava ažuriraju procjenu ugroženosti naše zemlje od prirodnih i drugih nesreća. Poseban akcenat, a koji će biti uvršten u ugroženost BiH, bit ce i na ugroženosti Grada Tuzle i TK poplavama i klizištima.