Privremene rang liste za akademsku 2017/18. godinu - II CIKLUS STUDIJA

Privremene rang liste za II ciklus studija za akademsku 2017/18. godinu

 

III UPISNI ROK

 

 

Akademija dramskih umjetnosti

Akademija dramskih umjetnosti

 

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 

 

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet

 

 

Fakultet elektrotehnike

Elektrotehnika i računarstvo

 

 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 

 

Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet

 

 

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

 

 

Mašinski fakultet

Energetsko mašinstvo

Mehatronika

Proizvodno mašinstvo

  

 

Medicinski fakultet

Opći studij

Odsjek zdravstvenih studija

 

 

Pravni fakultet

Pravni fakultet

 

 

Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet

 

 

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

 

 

Tehnološki fakultet

Tehnološki fakultet