Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu studija akademske 2017/18. godine održaće se danas, 03.07.2017. god. u 10,00 sati

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 03.07.2017. god.

 

 

 

 

Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini održaće se danas, 03.07.2017. godine u 10,00 sati.

 

Svim kandidatima koji pristupe prijemnom ispitu želimo puno uspjeha.

 

 

ŠTA STUDIRATI NA UNIVERZITETU U TUZLI 2017/18