Prijemni ispit neće biti eliminacioni ispit

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 05.06.2017. god.

 

 


Oko 3.800 studenata je planirano za upis u novu akademsku godinu na Univerzitetu u Tuzli. Upisna politika će biti fokusirana na potrebe tržišta rada. Najveća novost je da prijemni ispit neće biti eliminacioni ispit.

 

 

 

 

 

(untz.ba / rtv7.ba)