Prijemni ispit na drugom upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 03.09.2018. god.


 (foto: arhiva)
Na Univerzitetu u Tuzli u utorak, 04.09.2018. godine u 10:00 sati počet će prijemni ispit drugog upisnog roka na fakultetima / Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini.

Svim prijavljenim kandidatima želimo uspjeh na ispitu.

Privremena rang lista biti će objavljena 05.09., a konačna 10.09.2018. godine.