Održan prijemni ispit na drugom upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 02.09.2015. god.

 

Danas je na Univerzitetu u Tuzli održan prijemni ispit drugog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija. Za 1030 slobodnih mjesta prijavilo se ukupno 1176 kandidata koji su danas polagali prijemni ispit.

 

 


 
Prema informacijama s fakulteta, svi prijemni ispiti su završeni u skladu sa procedurama.


Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama bit će objavljeni najkasnije do 03. septembra na oglasnim pločama fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli. Konačne rang-liste bit će objavljene do 07.09.2015. godine, a  upis primljenih kandidata obavit će se od 07. do 11.09.2015. godine.

Na studijskim odsjecima na kojima se u drugom prijemnom roku ne izvrši upis odobrenog broja brucoša, organizirat će se treći upisni rok.