Pregled naučnih/umjetničkih i stručnih dostignuća nastavnika i saradnika Univerziteta u Tuzli za 2012. godinu

URED ZA PITANJA NIR-a
Tuzla, 08.07.2013. god.

 

  


U prilogu Vam dostavljamo Obrazac za naučna/umjetnička i stručna dostignuća nastavnika i saradnika Univerziteta u Tuzli za 2012. godinu. Ljubazno Vas molimo da ispunjene i potpisane obrasce dostavite Uredu za pitanja NIR-a u elektronskoj i printanoj formi, putem protokola, najkasnije do ponedjeljka, 15.07.2013. godine. Bibliografski podaci dobiveni na ovaj način biti će uvršteni u Pregled naučnih, stručnih i umjetničkih dostignuća nastavnika i saradnika Univerziteta u  Tuzli za 2012.godinu.


Nastavno osoblje Akademije dramskih umjetnosti koristi obrazac pod nazivom Obrazac 2012 ADU, a nastavno osoblje fakulteta obrazac pod nazivom Obrazac 2012.


Napomena: ovaj zahtjev ne odnosi se na administrativno osoblje.

 

 

Obrazac 2012 ADU

 

Obrazac 2012